Jak odczytać klasyfikację zamków do drzwi?

Zamek do drzwi

Ilość zamków do drzwi dostępnych na naszym rynku może przyprawić o  zawrót głowy. Co jakiś czas producenci, chcący sprostać stale rosnącym wymaganiom klientów, proponują nam coraz to nowe rozwiązania, które mają być odpowiedzią na wszystkie nasze potrzeby. Jeśli jednak chcemy mieć pewność, że wybrany przez nas model zamka do drzwi, na pewno będzie dostosowany do naszych oczekiwań, warto zapoznać się z jego certyfikacją. Sam dokument wystawiany jest przez uprawnioną do tego instytucję (przykładowo Instytut Mechaniki Precyzyjnej lub Instytut Techniki Budowlanej) na podstawie normy PN-EN 12209:2005 i zawiera oznaczenie składające się z 12 znaków, odpowiadających poszczególnym właściwościom, które przypisane są do zamka.

Omówienie znaków w klasyfikacji zamków

Pierwsza cyfra znajdująca się w oznaczeniu informuje użytkownika o Kategorii użytkowania, która informuje użytkownika m.in. o odporności, jaką wykazuje zapadka na obciążenia boczne. W ramach tej kategorii wyróżniane są trzy klasy, z których pierwsza przypisana jest drzwiom do mieszkania, druga – drzwiom dedykowanym dla biur oraz trzecia, jaką określa się drzwi do obiektów użyteczności publicznej.

Dalej dostajemy informację o trwałości zamka, rozpisanej na dwanaście klas, która informuje o wartości obciążenia zakładki. Trzeci symbol opisuje w dziesięciu klasach masę drzwi oraz siłę, jaka potrzebna jest do ich zamknięcia. Natomiast czwarty znak dotyczy tego, czy dany zamek może być stosowany w drzwiach przeciwpożarowych oraz dymoszczelnych.

Trochę inaczej sprawa przedstawia się w przypadku piątej kategorii, która określa bezpieczeństwo. W tej kwestii wyróżnia się tylko i wyłącznie jedną klasę 0, czyli brak wymagań dotyczących tego aspektu. Szóstym znakiem specjaliści określają, przy pomocy ośmiostopniowej skali, odporność zamka na działanie warunków atmosferycznych oraz korozji.

Szczególną uwagę powinniśmy na siódme oznaczenie, które informuje nas o tym, czy wybrany zamek do drzwi jest odpowiednio zabezpieczony oraz odporny na przewiercenie. Do określenia zabezpieczeń wykorzystuje się siedmiostopniową skalę, gdzie 1 oznacza, że zamek posiada minimalne zabezpieczenia i nie został przebadany pod względem odporności na przewiercenie, natomiast 7, że poziom zabezpieczeń jest bardzo wysoki, a mechanizm jest odporny na próby przewiercenia.

Dalsze pozycje opisują kolejno rodzaj zamka i jego zastosowanie (pozycja ósma), sposób, w jaki otwiera się zamek (pozycja dziewiąta), rodzaj trzpienia obrotowego wykorzystanego do produkcji zamka (pozycja dziesiąta), a także identyfikację klucza, czyli krótko mówiąc sposób liczbę zastawek, jakie znajdują się w zamku (pozycja jedenasta).

Samo odczytanie klasyfikacji może wydawać się wyzwaniem dość trudnym, szczególnie dla osób, które nie mają z tym styczności na co dzień. Dlatego też warto korzystać z tabelek publikowanych przez instytucje wystawiające odpowiednie certyfikaty albo poprosić o pomoc specjalistę.

Call Now Button